Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Sufalsifikuotos dešimt senųjų metų minučių pagal RENATĄ KARVELIS

Dviprasmiškas angelas iš Kelvingrove galerijos 2015, Škotija.
Sėdžiu ant senųjų metų krašto lyg ant medinės dėžės ir baladoju kojomis, dunda senieji metai kaip prakiuręs būgnas. Taip jau yra, mandriau neišeina, mąstau apie senuosius, kad tie metai buvę praradimų metai. Praradau artimą žmogų, bet daugiausia praradau tikėjimo savo tiesomis, tiesų tiesomis. Ir dabar nebegaliu ramiai praeiti pro jaunas mergičkas, kvatokles palaidais plaukais. Jos siurbčioja Latte kavą arba pieno kokteilius ir žarstosi gyvenimo tiesomis, nes tikėti kažkuom visada visada reikia.

Vakar garbanota, straina, tvarkingai kampuota kalba palinkusiam jaunuoliui. Tas įsisiautęs į kiek per didelius išeiginius marškinius, virtusius kasdienine darbo apranga (nes juk rimti žmonės rimtai ir atrodo, maksimum dvi, trys spalvos visam garderobe):

      - Žinai, kai pažiūriu į savo kambariokes.

Ji tvarkingai kalba, negestikuliuoja, nemimikuoja kaip pašėlus it portugalė. Kalba ir juda tie du mėsingi brūkšniukai veide – lūpos.

  - Jos sau mėgaujas visokiais Havajais, keliauja, - trumpam nutyli ir rėžia pašnekovui. – Bet kas iš to, aš mokausi, siekiu karjeros, dirbu visam pasaulyje žinomoje firmoje, kai jos restoranuose vadybininkėmis tedirba... Žinai, kai pasvarstai, neverta taip... Havajai juk niekur nepradings.

Vaikinas geria iš jos viską, perlinkęs per mažytį bistro staliuką, kai ši sėdi ir, rodos, gyvumą gali pastebėti tik iš judinamų lūpų ir besikilnojančios seklios krūtinės.

Tokie ir mano metai. Aš buvau ta – Havajais besimėgaujanti kambariokė.  Nes juk gyvenimas yra čia dabar, tai dabar ir reikia gyventi! Taip mąsčiau ir taip veikiau. O dabar, nusikvatoju, norėčiau būti anos vietoje. Tos svarbios, tvarkingos, suriktuotos merginos vietoje.

Mano ausys girdi ir akys mato, mano siela jaučia, ji kaip pašėlus portugalė, tik nesirodo. O ant popieriaus saugu ir gal visai verta. Popierius kaip Havajų paplūdimių smėlis. Jame juk visko gali nutikti, tai baisiai tikėtina.

Mano metai buvo praradimų metai. Aš sėdžiu ant senųjų metų krašto ir baladoju į juos kojomis. Metai skamba kaip prakiuręs būgnas. Metai skamba kaip tuščiaviduris stabas. Aš smarkiau imu baladoti kojomis ir prakiurdau metų stabą. Nesustoju ir toliau baladoju kulnimis, skylė plečias ir pasirodo metų vidus. Jis tuščias, matyt, perpuvęs kaip senų ir garbinamų medžių kamienai, supuvus, sutręšus medžio šerdis staiga atsiveria.

Šaukia:

-         Ar matot, ar matot, kas jūsų dievas?

Kryžiuočiai skaldo pagonių dievą, prie kurio vaidilutės ir vaidilos ištisus amžius meldės, prašė dangaus ir žemės dievų paguodos, paramos ir palaiminimo.

-          Ar matot, kas iš jūsų dievo beliko?

    Ordino vyrai kvatojasi, versdami perpuvusį stabą priešais pagonių akis. Trypia ir spardo sutręšusias medžio nuoplaišas. Šimtakojai ir gyvatės išsiverčia iš stabo vidaus, sprunka, apakinti šviesos, kurios nesyk nematė.

-          Štai jūsų dievas, - šaukia kryžiuočiai statydami stabo vietoje kryžių su nukryžiuotuoju. – Dabar į jį tikėsit!

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

BLOGo rašymas: trumpas prisistatymas

Popieriuje nugulusios mintys (autorės nuotrauka)

Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad nepatekau į tą didumą BLOGo rašytojų, kuriems nepakanka parako tęsti darbo daugiau nei tris mėnesius, nes štai jau yra daugiau nei pusę metų, kaip reguliariai rašau ir pildau elektroninį dienoraštį, kurio mistifikuotas pavadinimas gali kažkiek klaidinti: SAPNALAIKIS. 
http://sapnalaikis.blogspot.com
Kodėl SAPNALAIKIS?

Sapnalaikio (ang. dreamtime) terminu yra grįstas Australijos aborigenų pasaulio kūrimosi/atsiradimo suvokimas. Jie tiki, kad kūrimo procesas nėra baigtinis, kad jis vyksta nuolatos (daugiau čia; http://sapnalaikis.blogspot.com/2014/08/sapnalaikis-mitinis-laikas-kai-zmoniu.html ) Prijaučiu įvairiems pasaulio tvarkos aiškinimams ir interpretavimams, o senesnių civilizacijos atstovų pasaulėžiūra garantuoja autentiškumą, todėl esu įsitikinusi, kad šiuolaikinis žmogus negali savęs bausti statydamas į kažkieno sukaltus rėmus. Jo pareiga - domėtis viskuo, taip susidarant aiškesnį vaizdą apie sav…

R. Karvelis poetinis performansas ROŽINI_S

Rugpjūčio 9 d. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ pirmą kartą Tauragės pilyje (Dariaus ir Girėno g. 5) subūrė miestiečius didelei meno ir medijų šventei. Wide Wings,MO muziejus, T. Vosylius, J. Tulaitė, Bon Bon, V. Plungė, Meno Avilys, R. Požerskis, Apeirono teatras, Solo Ansamblis ir t.t. Šalia ryškių dalyvių mano, t.y. Renatos Karvelis, debiutinis meninis bandymas „Rožini_s“. „Rožini_s“ – dviprasmiška. Pirma, spalva, kuri asocijuojasi su mergaitiškomis naiviomis svajonėmis, lengvumu. Antra, sunkus maldos įrankis. Šis poetinis performansas specialiai sukurtas audiovizualinių menų festivaliui KVADRATU. Idėja kilo pamačius festivalio erdvėse parfuratoriumi išdaužytą giloką duobę. Surezonavo mintis apie moterų svajones, kurios nugrūdamos ateičiai arba kažkur į tokią vietą, kad nemaišytų praeiti dabarčiai. Jas mokina „būk žemiau už žolę“. O jei žemiau grindų lygio? Tekstinį poetinio performanso turinį sudarė trys kūriniai. Autentiškas 1983 balandžio 7 d. laiškas, išpažintinis eilėraštis…

savo laisve pasidalinau su tavim kaip ir

pasaukiau tau visus savo PIN kodus jei norėtum žinoti daugiau vikipedijoj įsivesk nelaisvė už 500 eurų plius PVM po parašais ant kairiojo popieriaus lapo sutartis laikina, nors galėčiau šį tą pakeist lytį, ilgį, standumą. baltos žuvys plauko kimčio rėmuose, kur kadais pats popiežius pirko ir vežės į romą. netikėjau, nors tu ką užsilipęs ant tvoros šaukės kaip kunigaikštis man amerika dar žiauriai toli, nebent titaniku [į kalbančiųjų įrankių kvartalą plauti baltųjų fasadų]
aut. r. karvelis