Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Supažindinu: SAV - suaugę alkoholikų vaikai iš disfunkcinių šeimųPasidabinęs šypsena dediesi esąs laimingas, dalis aplinkinių tyliai pavydi puikaus gyvenimo CV, tačiau širdis pasruvusi skausmu rėkia: "Man negerai, niekada ir nebuvo kitaip." 

Vienu metu buvau linkusi galvoti, kad kiekvienas žmogus yra kamuojamas vienokių ar kitokių kompleksų, didesnių ar mažesnių fobijų. Tikėjau, kad neegzistuoja visiškai normalių, savimi patenkintų, absoliučiai laimingų, ramių ateitimi žmonių. Kas gali žinoti, ar mūsų tarpe yra visiškai sveikų asmenybių, kurios nesiekia kontroliuoti, kurios adekvačiai reaguoja į iškylančius kasdieninius rūpesčius, kurios nesimaudo saviapgaulės voniose. Fizinės traumos ir trūkumai vizualiai pastebimi, tačiau net pats artimiausias žmogus gali nematyti kraujuojančios širdies, jei esi SAV - suaugęs alkoholiko vaikas.

Plačiau rekomenduoju pasiskaityti čia:
http://suaugealkoholikuvaikai.blogspot.com/p/suaugusiu-alkoholiku-vaiku-problemos.html

Pirmiausia reikia pabrėžti, kad SAV būdo bruožai nėra būdingi tik tiems, kurių artimoje aplinkoje buvo girtaujama. Disfunkcija, deja, persiduoda net tiems, kurie niekada nevartojo alkoholio ir net augo ir vystėsi svaigalų nevartojančioje aplinkoje. Pagrindinis bruožas yra sutrikusi jausmų išraiška augant nedarnioje šeimoje. Šiuo tekstu nepavyks iki galo atskleisti visų SAV pasireiškimo formų, tačiau tikiuosi, kad jis taps šiokiu tokiu tramplinu į savęs pažinimą.

Karai, nepritekliai ir vargai, nebranda, neapgalvotos santuokos ir neplanuoti vaikai - visa tai nulėmė, kad žmonės jautėsi nesaugūs, nelaimingi. Aukštas streso lygis bei žemas sąmoningumas išprovokuodavo neadekvačią elgseną su artimaisiais, su vaikais. Šiuo metu būtų lengviausia pavyzdžiu paimti šeimas, kuriose būdavo girtaujama, vartojami narkotikai, lošiama (persivalgoma,  žiūrima TV, daug perkama ir kt. būdai kuriais gali save nuraminti, tarsi išnykti iš pasaulio, palikęs jame lagaminą su rūpesčiais). 

Alkoholiko šeimose epicentre palieka svaigalus vartojantis asmuo, deja apart savęs jis daugiau nieko gyvenime nemato. Nesvarbu, kad alkoholikui 30-40 metų, net patys mažiausi būna priversti staiga ne pagal metus suaugti, imtis atsakomybės, kai tebėra laikas dar žaisti su žaislais. Iš čia ir kyla didžiausios SAV problemos, kurios neretai užprogramuoja apsivesti su nesveika asmenybe, verčiančia likti net santuokoje apleistam. Perdėtas atsakomybės jausmas skatina kaip skruzdėlei imtis keliskart daugiau darbų nei įmanoma įveikti ir sugadinti sveikatą. Būti visada kamuojamam menkos savivertės, negailestingai save teisti ir kritikuoti. SAV būdinga stovėti aukos pozicijoje ir gelbėti visas aplink esančias aukas, supainiojant gailestį su meile. Įtakingų žmonių baimė verčia prarasti save, nuolatos siekiama kitų pritarimo ir t.t. 

Nusiritę ir gyvenimą į šipulius sudaužę, kai kurie vis dėl to ryžtasi stotis. Numetę svaigalus džiaugiasi iš naujo atrasdami tikrąjį gyvenimo skonį ir jo tikrąją vertę. Tik parklupę suvokia, kokia neteisinga pasaulėvoka iki tol vadovavosi. Nuo šiol jie - tie laimingieji, o ką galima pasakyti aniems, likusiems, kurių tarpe nemažai SAV, kurie ramina save vaistais, maistais, filmais, pirkiniais, gal svaigalais, seksu, kurie tuokiasi, skiriasi, kurie patiria daug nerimo ir vidinių krizių, bet niekada NIEKADA nepagalvoja, kad jie turi tikrų problemų, nes tiki, kad problemas turi tik tie, kurie voliojasi patvoriuose.

TĘSINYS http://sapnalaikis.blogspot.com/2015/02/supazindinu-sav-suauge-alkoholiku_22.html


Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Drag karalienė ir slemas (Dpoezijos sapnas)

1. Preliudija Nukryžiuotasis tokio dydžio kaip dešimtmetis vaikas, o patsai kryžius kokių keturių metrų aukščio stovi posūkyje į dvaro sodybą Daugodų kaime. Dievaži, pernai tas kryžius tikrai buvo mažesnis. Pagalvoju ir mane nukrečia lengvas šiurpuliukas - juk šį vakarą čia atvežu Drag karalienę!
2. Kryžkalnis - Raseiniai Smulkus vaikinukas išlipa iš autobuso. Ir tie įsivaizduojami "du metrai be kaklo" kaipmat dingsta. Jetus, kamera ne tik storina, bet ir aukština žmones. Pasakoju apie persirengimo kambarį, apie garso tikrinimo repeticiją, apie savanorius, kurie padės Drag šou metu. Nuvykus į vietą aprodau patalpas. - Žiūrėk, čia grindyse yra įduba. Turėsi saugotis, kad nenugriūtum. Kalbu ir įsivaizduoju tuos batus-žudikus, kurie po kelių valandų stragsės ant šių medinių grindų. 
3. Prieš veiksmą Vilniečiai slemeriai truputį vėlinasi. Ten beveik pusę pasirodymų dalyvių - tas ekipažas šiandien baisiai brangus. Temsta. Dovilė jau atvykusi, Mindaugas dar pakeliui, Samanta neatraš…

Doktorantūros diplomą prisimenant arba MOKSLINĖ TURISTĖ

Doktorantūros studijas turėjau baigti 2017 metais, nors mano griupiokė ginasi šiandien, 2018 spalio 12 d. - ši diena jai yra paskutinė. Nuo dabar ji bus Ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktarė. Tiesa ta, kad kol kas darbo su mokslu grupiokė nesies - įsidarbino savivaldybėje aplinkos taršos (ar kažkokiam kitokiam) skyriuje. Ji tiria užklausimus, PAV'as ir atsakinėja į skundus, apie kertamus medžius uostamiestyje ir pan. Mokslo pasaulis labai keičiasi. Klaipėdos universiteto auditorijos tuštėja. Nebėra ir nebereikia dėstytojų, o mokslinės grupės stokoja projektų. Taip bent man pasakoja... Save laikau MOKSLINE TURISTE.
Tąkart, prieš porą metų sakiau: "Studijas nutraukiu." Nes sakyt "metu" nebūtų buvusi tiesa. Mesti - reiškia mesti kaip karštą bulvę, staiga ir neturint laiko pagalvoti. Mano atveju taip nebuvo. 2016 metais studijas nutraukiau. Ir tam žingsniui turėjau 6 mėnesius apgalvoti.
Tiesa ta, kad nebemačiau man priimtinų išeičių pabaigti darbą. Būtų reikėję…

Minija suteka į Kuršių marias, marios - į jūrą, jūra - į kitas jūras ir vandenynus. Magiškasis RENATOS Mingės sapnas (Literatų stovykla)

1.Remkis penkiais šaltiniais, kad galėtum sakinį pasakyti. 2.Nėra „aš manau“, yra tik „aš žinau“. 3.Nėra „aš jaučiu“?
Keturi komisijos nariai, doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas. Grupiokė vienintelė stovi prie pulto, kai pirmininkas kalba apie disertacijos praktinį pritaikomumą. Kad ne dvi, o netgi tris publikacijas per doktorantūros metus spėjo ji parašyti. Kutena grupiokę tie pasiekimai, kartkartėmis šypsosi, patikėjusi.  Ji po to nieko daugiau be mokslų daktaro diplomo nebegaus, nors labai tikėjo. Mudvi siejo milžiniški lūkesčiais. Mano - iš idealizacijos, jos – iš praktinių sumetimų.
Sėdžiu perregima universiteto auditorijoje, kur doktorantūros grupiokė tuoj pavirs mokslų daktare. Kaip nemiela man būti, matyti tuos veidus, kalbas jųjų girdėti. Rodos, dviejų metų tarpo nė nebuvo ir aš ta pati sunkiai situacijoje besigaudanti, beviltiškai atsilikusi doktorantė.
mes žaidžiam tik žaidžiam protingais garbingais paslaptingais lieknais jaunais turtingais laimingais mes žaid…