Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pašalintas

Iš tolimo kabineto galo sklido tvirtas jo balsas:
- Nieko nebus, - mano mažas ausis užliejo duslus garsas. - Teks pašalinti.
Likusi mažytė viltis manyje dar klausė, nors atsakymą jau žinojau šį rytą, prieš įeidama į tą kabinetą:
- Nebėra jokių gyvybės ženklų...?
-...neverta, - kiek padvejojęs jis atrėžė. Matyt, dar norėjo man palikti šiek tiek vietos apsispręsti pačiai, nes tai mano kūnas.

Kaip galėjo taip nutikti, kur ieškoti kaltų, kad buvau dabar priversta atsisakyti dalelės savęs. Nieko nebegalėjau pakeisti, nebebuvo kelio atgal, tą akimirką visos durys buvo užvertos, o langai tvirtai uždaryti. Pasakiau: "Taip." 

Kiek užtrukęs gydytojas pasiruošė procedūrai.
- Aš bijau, - iškart prisipažinau. - Kartą esu taip dariusi ir anksčiau. Labai nemalonūs įspūdžiai pasiliko nuo to laiko,- pasirinkusi gailų šuniuko žvilgsnį mestelėjau jį gydytojo pusėn vildamasi, kad jis taps man išskirtinai švelnesnis, bet šis tik nusikvatojo.
- Tokie dalykai niekam nėra malonūs, - linksmesniu tonus ironizavo, ir galėjau tik įsivaizduoti, kad balta medicininė burnos kaukė slepia šypseną.

Nuo horizontaliai nuleistos kėdės pro stoglangį aiškiai mačiau plaukiojančius lengvus debesis giedrame danguje ir grakščiai sklandančias žuvėdras. "Kaip joms gerai, - pamaniau sau. - Jos ne žmonės, neprisidirba taip ir nieko joms šalinti vėliau nereikia..." Kai staiga gydytojas prisiartino su neaiškiu masyviu metaliniu įrankiu rankoje. Tą akimirką dar nepagalvojau, kad jis atsidurs mano viduje. 
-Nesibaiminkite, - pamačiusi stipriai suspaustus mano kumščius gydytoja padėjėja ėmė moteriškai raminti. - Viskas bus gerai. Neskaudės, tik girdėsite traškėjimą.
Bet tada neatrodė taip baisiai, negirdėjau jos žodžių, nes kiekvieną dieną dalis čia atėjusių kažką  svarbaus palieka. 

Gydytojas užgulė mane. Šiam net prireikė daug fizinių jėgų, nes matyt, jis tvirtai laikėsi manęs, neskubėjo atsiskirti. 
- Padalinsiu pusiau, - pakėlęs kruviną įrankį kreipėsi į padėjėją. - Paduok didesnį.
Bet net pakeitus įnagį, jis lengvai nepasidavė, matyt, dar norėjo gyventi. Įsikibęs stipriai į mane lyg bandė kovoti su dezinfekuotu medicininiu ginklu ir laikančiu jį rankos jau nebeatitaisomu užmoju - pašalinti. Buvo sekundžių, kai atrodė, kad net suplyšiu pusiau, nes grėsmingas traškėjimas, sklindantis iš draskomų mano kūno audinių, nedingo net instinktyviai užsikimšus ausis. Jėzau, kaip kvaila slėpti ausis nuo garso, kuris kyla ne išorėje, o iš vidaus. 

Plaukuotos gydytojo rankos švelniai kuteno, kai šis viena po kitos traukė lauk mano dalis. Akies kampeliu dar suspėjau jį pastebėti, skaisčiu krauju paplūdusį ir teškiamą lauk. Pasirodo, jis buvo didesnis nei aš maniau. Baigęs purviną darbą gydytojas paliepė:
- Laikykite tamponėlį pusę valandos.
Aš tik sukošiau per sukąstus dantis:
- Gerai.
Kaip visada tikėjausi, kad bus kitaip. Nespėjusi dar susivokti ar atsivėrusi skylė fiziniame kūne, praves skylę ir dvasiniame.

Autorės juodraštis
Kaip ir daugelis anksčiau čia buvusių su palengvėjimu užvėriau kabineto duris, palikusi jame dantį.

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Drag karalienė ir slemas (Dpoezijos sapnas)

1. Preliudija Nukryžiuotasis tokio dydžio kaip dešimtmetis vaikas, o patsai kryžius kokių keturių metrų aukščio stovi posūkyje į dvaro sodybą Daugodų kaime. Dievaži, pernai tas kryžius tikrai buvo mažesnis. Pagalvoju ir mane nukrečia lengvas šiurpuliukas - juk šį vakarą čia atvežu Drag karalienę!
2. Kryžkalnis - Raseiniai Smulkus vaikinukas išlipa iš autobuso. Ir tie įsivaizduojami "du metrai be kaklo" kaipmat dingsta. Jetus, kamera ne tik storina, bet ir aukština žmones. Pasakoju apie persirengimo kambarį, apie garso tikrinimo repeticiją, apie savanorius, kurie padės Drag šou metu. Nuvykus į vietą aprodau patalpas. - Žiūrėk, čia grindyse yra įduba. Turėsi saugotis, kad nenugriūtum. Kalbu ir įsivaizduoju tuos batus-žudikus, kurie po kelių valandų stragsės ant šių medinių grindų. 
3. Prieš veiksmą Vilniečiai slemeriai truputį vėlinasi. Ten beveik pusę pasirodymų dalyvių - tas ekipažas šiandien baisiai brangus. Temsta. Dovilė jau atvykusi, Mindaugas dar pakeliui, Samanta neatraš…

Doktorantūros diplomą prisimenant arba MOKSLINĖ TURISTĖ

Doktorantūros studijas turėjau baigti 2017 metais, nors mano griupiokė ginasi šiandien, 2018 spalio 12 d. - ši diena jai yra paskutinė. Nuo dabar ji bus Ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktarė. Tiesa ta, kad kol kas darbo su mokslu grupiokė nesies - įsidarbino savivaldybėje aplinkos taršos (ar kažkokiam kitokiam) skyriuje. Ji tiria užklausimus, PAV'as ir atsakinėja į skundus, apie kertamus medžius uostamiestyje ir pan. Mokslo pasaulis labai keičiasi. Klaipėdos universiteto auditorijos tuštėja. Nebėra ir nebereikia dėstytojų, o mokslinės grupės stokoja projektų. Taip bent man pasakoja... Save laikau MOKSLINE TURISTE.
Tąkart, prieš porą metų sakiau: "Studijas nutraukiu." Nes sakyt "metu" nebūtų buvusi tiesa. Mesti - reiškia mesti kaip karštą bulvę, staiga ir neturint laiko pagalvoti. Mano atveju taip nebuvo. 2016 metais studijas nutraukiau. Ir tam žingsniui turėjau 6 mėnesius apgalvoti.
Tiesa ta, kad nebemačiau man priimtinų išeičių pabaigti darbą. Būtų reikėję…

Minija suteka į Kuršių marias, marios - į jūrą, jūra - į kitas jūras ir vandenynus. Magiškasis RENATOS Mingės sapnas (Literatų stovykla)

1.Remkis penkiais šaltiniais, kad galėtum sakinį pasakyti. 2.Nėra „aš manau“, yra tik „aš žinau“. 3.Nėra „aš jaučiu“?
Keturi komisijos nariai, doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas. Grupiokė vienintelė stovi prie pulto, kai pirmininkas kalba apie disertacijos praktinį pritaikomumą. Kad ne dvi, o netgi tris publikacijas per doktorantūros metus spėjo ji parašyti. Kutena grupiokę tie pasiekimai, kartkartėmis šypsosi, patikėjusi.  Ji po to nieko daugiau be mokslų daktaro diplomo nebegaus, nors labai tikėjo. Mudvi siejo milžiniški lūkesčiais. Mano - iš idealizacijos, jos – iš praktinių sumetimų.
Sėdžiu perregima universiteto auditorijoje, kur doktorantūros grupiokė tuoj pavirs mokslų daktare. Kaip nemiela man būti, matyti tuos veidus, kalbas jųjų girdėti. Rodos, dviejų metų tarpo nė nebuvo ir aš ta pati sunkiai situacijoje besigaudanti, beviltiškai atsilikusi doktorantė.
mes žaidžiam tik žaidžiam protingais garbingais paslaptingais lieknais jaunais turtingais laimingais mes žaid…