Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pašalintas

Iš tolimo kabineto galo sklido tvirtas jo balsas:
- Nieko nebus, - mano mažas ausis užliejo duslus garsas. - Teks pašalinti.
Likusi mažytė viltis manyje dar klausė, nors atsakymą jau žinojau šį rytą, prieš įeidama į tą kabinetą:
- Nebėra jokių gyvybės ženklų...?
-...neverta, - kiek padvejojęs jis atrėžė. Matyt, dar norėjo man palikti šiek tiek vietos apsispręsti pačiai, nes tai mano kūnas.

Kaip galėjo taip nutikti, kur ieškoti kaltų, kad buvau dabar priversta atsisakyti dalelės savęs. Nieko nebegalėjau pakeisti, nebebuvo kelio atgal, tą akimirką visos durys buvo užvertos, o langai tvirtai uždaryti. Pasakiau: "Taip." 

Kiek užtrukęs gydytojas pasiruošė procedūrai.
- Aš bijau, - iškart prisipažinau. - Kartą esu taip dariusi ir anksčiau. Labai nemalonūs įspūdžiai pasiliko nuo to laiko,- pasirinkusi gailų šuniuko žvilgsnį mestelėjau jį gydytojo pusėn vildamasi, kad jis taps man išskirtinai švelnesnis, bet šis tik nusikvatojo.
- Tokie dalykai niekam nėra malonūs, - linksmesniu tonus ironizavo, ir galėjau tik įsivaizduoti, kad balta medicininė burnos kaukė slepia šypseną.

Nuo horizontaliai nuleistos kėdės pro stoglangį aiškiai mačiau plaukiojančius lengvus debesis giedrame danguje ir grakščiai sklandančias žuvėdras. "Kaip joms gerai, - pamaniau sau. - Jos ne žmonės, neprisidirba taip ir nieko joms šalinti vėliau nereikia..." Kai staiga gydytojas prisiartino su neaiškiu masyviu metaliniu įrankiu rankoje. Tą akimirką dar nepagalvojau, kad jis atsidurs mano viduje. 
-Nesibaiminkite, - pamačiusi stipriai suspaustus mano kumščius gydytoja padėjėja ėmė moteriškai raminti. - Viskas bus gerai. Neskaudės, tik girdėsite traškėjimą.
Bet tada neatrodė taip baisiai, negirdėjau jos žodžių, nes kiekvieną dieną dalis čia atėjusių kažką  svarbaus palieka. 

Gydytojas užgulė mane. Šiam net prireikė daug fizinių jėgų, nes matyt, jis tvirtai laikėsi manęs, neskubėjo atsiskirti. 
- Padalinsiu pusiau, - pakėlęs kruviną įrankį kreipėsi į padėjėją. - Paduok didesnį.
Bet net pakeitus įnagį, jis lengvai nepasidavė, matyt, dar norėjo gyventi. Įsikibęs stipriai į mane lyg bandė kovoti su dezinfekuotu medicininiu ginklu ir laikančiu jį rankos jau nebeatitaisomu užmoju - pašalinti. Buvo sekundžių, kai atrodė, kad net suplyšiu pusiau, nes grėsmingas traškėjimas, sklindantis iš draskomų mano kūno audinių, nedingo net instinktyviai užsikimšus ausis. Jėzau, kaip kvaila slėpti ausis nuo garso, kuris kyla ne išorėje, o iš vidaus. 

Plaukuotos gydytojo rankos švelniai kuteno, kai šis viena po kitos traukė lauk mano dalis. Akies kampeliu dar suspėjau jį pastebėti, skaisčiu krauju paplūdusį ir teškiamą lauk. Pasirodo, jis buvo didesnis nei aš maniau. Baigęs purviną darbą gydytojas paliepė:
- Laikykite tamponėlį pusę valandos.
Aš tik sukošiau per sukąstus dantis:
- Gerai.
Kaip visada tikėjausi, kad bus kitaip. Nespėjusi dar susivokti ar atsivėrusi skylė fiziniame kūne, praves skylę ir dvasiniame.

Autorės juodraštis
Kaip ir daugelis anksčiau čia buvusių su palengvėjimu užvėriau kabineto duris, palikusi jame dantį.

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

BLOGo rašymas: trumpas prisistatymas

Popieriuje nugulusios mintys (autorės nuotrauka)

Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad nepatekau į tą didumą BLOGo rašytojų, kuriems nepakanka parako tęsti darbo daugiau nei tris mėnesius, nes štai jau yra daugiau nei pusę metų, kaip reguliariai rašau ir pildau elektroninį dienoraštį, kurio mistifikuotas pavadinimas gali kažkiek klaidinti: SAPNALAIKIS. 
http://sapnalaikis.blogspot.com
Kodėl SAPNALAIKIS?

Sapnalaikio (ang. dreamtime) terminu yra grįstas Australijos aborigenų pasaulio kūrimosi/atsiradimo suvokimas. Jie tiki, kad kūrimo procesas nėra baigtinis, kad jis vyksta nuolatos (daugiau čia; http://sapnalaikis.blogspot.com/2014/08/sapnalaikis-mitinis-laikas-kai-zmoniu.html ) Prijaučiu įvairiems pasaulio tvarkos aiškinimams ir interpretavimams, o senesnių civilizacijos atstovų pasaulėžiūra garantuoja autentiškumą, todėl esu įsitikinusi, kad šiuolaikinis žmogus negali savęs bausti statydamas į kažkieno sukaltus rėmus. Jo pareiga - domėtis viskuo, taip susidarant aiškesnį vaizdą apie sav…

R. Karvelis poetinis performansas ROŽINI_S

Rugpjūčio 9 d. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ pirmą kartą Tauragės pilyje (Dariaus ir Girėno g. 5) subūrė miestiečius didelei meno ir medijų šventei. Wide Wings,MO muziejus, T. Vosylius, J. Tulaitė, Bon Bon, V. Plungė, Meno Avilys, R. Požerskis, Apeirono teatras, Solo Ansamblis ir t.t. Šalia ryškių dalyvių mano, t.y. Renatos Karvelis, debiutinis meninis bandymas „Rožini_s“. „Rožini_s“ – dviprasmiška. Pirma, spalva, kuri asocijuojasi su mergaitiškomis naiviomis svajonėmis, lengvumu. Antra, sunkus maldos įrankis. Šis poetinis performansas specialiai sukurtas audiovizualinių menų festivaliui KVADRATU. Idėja kilo pamačius festivalio erdvėse parfuratoriumi išdaužytą giloką duobę. Surezonavo mintis apie moterų svajones, kurios nugrūdamos ateičiai arba kažkur į tokią vietą, kad nemaišytų praeiti dabarčiai. Jas mokina „būk žemiau už žolę“. O jei žemiau grindų lygio? Tekstinį poetinio performanso turinį sudarė trys kūriniai. Autentiškas 1983 balandžio 7 d. laiškas, išpažintinis eilėraštis…

savo laisve pasidalinau su tavim kaip ir

pasaukiau tau visus savo PIN kodus jei norėtum žinoti daugiau vikipedijoj įsivesk nelaisvė už 500 eurų plius PVM po parašais ant kairiojo popieriaus lapo sutartis laikina, nors galėčiau šį tą pakeist lytį, ilgį, standumą. baltos žuvys plauko kimčio rėmuose, kur kadais pats popiežius pirko ir vežės į romą. netikėjau, nors tu ką užsilipęs ant tvoros šaukės kaip kunigaikštis man amerika dar žiauriai toli, nebent titaniku [į kalbančiųjų įrankių kvartalą plauti baltųjų fasadų]
aut. r. karvelis